Anirudh Voruganti

Anirudh Voruganti

Secretary

https://mozillians.org/en-US/u/anirudhvo/

Siddhant Nagar

Siddhant Nagar

Joint Secretary
Ayush Kumar Mathur

Ayush Kumar Mathur

Chief Sponsorship Head
Shreya Sharma

Shreya Sharma

Event Organiser
Pallavi Singh Bundela

Pallavi Singh Bundela

Chief Publicity Head
Nagarjuna Rajavarapu

Nagarjuna Rajavarapu

Public Relations Officer
Harminder Kaur

Harminder Kaur

Chief Technical Officer
Uday Mallikarjun

Uday Mallikarjun

Lead Graphic Designer
Jay Deep

Jay Deep

Chief Photographer
Ashi Joshi

Ashi Joshi

Technical Lead
Meenakshi Sharma

Meenakshi Sharma

Sponsorship Lead
Rimjhim Kashi

Rimjhim Kashi

Events Lead
Mohita Ranwa

Mohita Ranwa

Events Lead
Parv Patni

Parv Patni

Publicity Lead
Akila Kundran

Akila Kundran

Public Relations Lead
Achintya Pandey

Achintya Pandey

Finance Lead